AÇ KAPIYI BEZİRGAN BAŞI

Kalabalık bir çocuk grubuyla oynanabilir. Genel olarak 7 8 çocuğun oynamasının mümkün olduğu bir çocuk oyunudur. Oyunda iki çocuk kapıcı görevini üstlenir. Kapıcı olan çocuklar kendilerine bir takma ad bulurlar ve bunu birbirleri dışında kimseye söylemezler. Karşı karşıya geçerek ellerini havada birleştirirler. Havada birleştirdikleri ellerinin altından, geçilebilecek bir kapı oluşturmuş olurlar. Diğer çocuklar kapının girişinde, kapıdan geçmek üzere bir sıra oluşturur. En öndeki çocuk Bezirgân Başı’dır. Kapıcılar önce ellerini aşağı indirir ve kapıyı kapalı tutarlar. Kuyruğun başındaki çocuk “Aç kapıyı Bezirgân Başı” der. Kapıcı olan çocuklar “Kapı hakkı ne verirsin?” diye sorarlar. Bezirgân Başı Çocuk “Arkamdaki yadigâr olsun, Yadigâr olsun” diye cevap verir. Kapıcı iki çocuk kollarını yukarı kaldırır ve kuyruktaki çocuklar sırayla altından geçmeye başlar. Kapıcı Çocuklar son kalan çocuğu geçirtmez ve kolları arasına sararlar. Kapıdan geçemeyen çocuğun kulağına takma isimlerini söylerler. Ortadaki çocuk hangi takma ismi seçerse, o kapıcı çocuk kuyruğun önüne geçer. Oyun kuyruktaki çocukların tamamının en az bir kere kapıcı olmasına kadar devam eder
açkapıyıvezirganbaşı

DEVE CÜCE OYUNU

Kalabalık bir çocuk grubu ile oynanan çocuk oyunudur. Oyunda bir çocuk ebe seçilir. Diğer tüm çocuklar ebe çocuğun karşısında, yüzleri ona bakacak şekilde sıra olurlar. Ebe olan çocuk “deve” derse çocukların hepsi ayağa kalkmalıdır. “Cüce” derse çocukların hepsi yere çökmelidir. Ebe, deve ve cüce kelimelerini kimi zaman hızlı hızlı, kimi zaman ağır ağır söyleyerek çocuklar arasında eğlence yaratır. Ebe çocuğun talimatlarını yerine getiremeyen çocuk oyundan elenir. Elenmemeyi başarmış olan son çocuk, oyunu kazanmış olur ve oyunun ikinci turu onun ebe olmasıyla devam eder. Oldukça hareketli bir çocuk oyunudur.

YAĞ SATARIM, BAL SATARIM

yağsatarımbalsatarım

Bu çocuk oyunu kalabalık bir grupla oynanmalıdır. Çocuklar geniş bir açık alanda bir çember şeklinde yere çökerler. Yüzleri çemberin içine dönüktür. Aralarından bir çocuk ebe seçilir. Ebe olan çocuğun elinde bir mendil olmalıdır. Bu bir havlu, kumaş parçası ve benzeri bir materyal olabilir. Ebe olan çocuk, elindeki mendili sallayarak, çember halinde çökmüş olan çocukların etrafında yürümeye başlar. Bu sırada şu tekerlemeyi söyler;


Yağ satarım bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Alacağına bulacağına
Bir kaşık ayran
Yarın sabah bayram.
Yağ satarım bal satarım
Ustam öldü ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır.
Satsam 15 liradır
Zam-bak Zum-bak
Dön arkana iyi bak


Tekerlemeyi söyleyerek çember etrafında yürüdüğü sırada, mendilini bir çocuğun arkasına koyar ve koşmaya başlar. Arkasına mendil bırakılan çocuk, ebe olan çocuğu kovalamaya başlar. Mendili bırakan ebe çocuk, onu kovalayan çocuğa yakalanmadan önce onun çemberdeki yerine geçebilirse kazanmış olur ve diğer çocuk ebe olur. Yakalanırsa tekrar ebe olur. Kalabalık oynanmanın daha eğlenceli olduğu bir çocuk oyunudur.
#cocukoyunu #cocuk #gelenekselcocukoyunları

İSTOP OYUNU

Kalabalık bir çocuk grubuyla oynanabilir. Genel olarak 7 8 çocuğun oynamasının mümkün olduğu bir çocuk oyunudur. Oyunda iki çocuk kapıcı görevini üstlenir. Kapıcı olan çocuklar kendilerine bir takma ad bulurlar ve bunu birbirleri dışında kimseye söylemezler. Karşı karşıya geçerek ellerini havada birleştirirler. Havada birleştirdikleri ellerinin altından, geçilebilecek bir kapı oluşturmuş olurlar. Diğer çocuklar kapının girişinde, kapıdan geçmek üzere bir sıra oluşturur. En öndeki çocuk Bezirgân Başı’dır. Kapıcılar önce ellerini aşağı indirir ve kapıyı kapalı tutarlar. Kuyruğun başındaki çocuk “Aç kapıyı Bezirgân Başı” der. Kapıcı olan çocuklar “Kapı hakkı ne verirsin?” diye sorarlar. Bezirgân Başı Çocuk “Arkamdaki yadigâr olsun, Yadigâr olsun” diye cevap verir. Kapıcı iki çocuk kollarını yukarı kaldırır ve kuyruktaki çocuklar sırayla altından geçmeye başlar. Kapıcı Çocuklar son kalan çocuğu geçirtmez ve kolları arasına sararlar. Kapıdan geçemeyen çocuğun kulağına takma isimlerini söylerler. Ortadaki çocuk hangi takma ismi seçerse, o kapıcı çocuk kuyruğun önüne geçer. Oyun kuyruktaki çocukların tamamının en az bir kere kapıcı olmasına kadar devam eder
Shopping Basket